28 mars, 2010

Månedens smukkebaby...
Vi er med i konkurransen hos Fotoverden med dette bilde av Amalie som
er barnebarnet vårt, i April blir hun 3 mnd...

post signature

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...